LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl totalizatoriaus organizavimo lažybų punkte
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl totalizatoriaus organizavimo lažybų punkte

Klausimas. Ar lažybas organizuojanti bendrovė gali steigti totalizatoriaus punktą toje pačioje patalpoje, kurioje bendrovė jau įsteigusi lažybų punktą bei ar Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) išduos leidimą steigti totalizatoriaus punktą patalpoje, kurioje išduotas leidimas steigti lažybų punktą.

Konsultacija. Atsakydami į Jūsų klausimą informuojame, kad Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr.43-1495) (toliau – ALĮ) 3 straipsnio, kuriame nurodytos lošimų rūšys, 5 dalyje nustatyta, kad lažybos – tai abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento. ALĮ 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad totalizatoriumi laikomas sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo totalizatoriaus lošėjo įmokėtos (totalizatoriaus organizatorių iš anksto nustatytos) sumos ir totalizatoriaus laimėjimų fondo santykio. Bendras totalizatoriaus laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos. ALĮ 2 straipsnio 12 dalyje nustatyta, kad lažybų punktas tai vieta, kurioje priimamos lažybų lošėjų statomos sumos, o to paties straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad totalizatoriaus punktas tai vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus lošėjų statomos sumos. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012  Nr.33-1602)  6 punkte nustatyta, kad totalizatoriaus ir lažybų punktai gali būti steigiami patalpose, atitinkančiose Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus lošimų organizavimo vietoms ir turinčiose atskirą įėjimą. ALĮ 15 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kad lošimai gali būti organizuojami izoliuotose patalpose. ALĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad yra draudžiama organizuoti lošimus, nenurodytus šiame įstatyme arba pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką.
Įvertinus tai, kas išdėstyta, matyti, kad ALĮ nustatytos ne tik lažybų ir totalizatoriaus, bet ir vietų, kuriose šie lošimai organizuojami, sąvokos. ALĮ nenustatyta, kad lažybų punkte gali būti organizuojamas kitos rūšies lošimas. Priežiūros tarnyba, siekdama atsakyti į šį klausimą, sistemiškai vertina totalizatoriaus ir lažybų bei jų punktų sąvokas.

Taip pat paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog aiškinant teisės normas preziumuojama, kad įstatymų leidėjas laikosi teisės kalbos ekonomijos principo ir nevartoja nereikalingų posakių ir žodžių, todėl įstatymo teksto negalima aiškinti taip, tarsi tam tikra dalis teksto neegzistuotų ar prarastų prasmę, ar įstatyminiam tekstui suteikti tokią prasmę kuri galėtų būti suvokiama tik plečiamai aiškinant įstatymą (Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248 – 92/2008 ir 2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009). Todėl manome, kad jeigu įstatymo leidėjas būtų siekęs  įtvirtinti leidimą lažybų punkte organizuoti kitos rūšies lošimus, toks leidimas būtų aiškiai nustatytas. Kadangi ALĮ nustatytos lažybų ir totalizatoriaus sąvokos bei apibrėžtos jų organizavimo vietų sąvokos, manome, kad įstatymų leidėjas minėto leidimo nenumatė sąmoningai.
Įvertinus minėtas ALĮ nuostatas visumoje, akivaizdu, kad lažybų sąvoka neatsiejama nuo lažybų punkto sąvokos, o totalizatoriaus sąvoka susijusi su totalizatoriaus punkto sąvoka. Taigi, įstatymų leidėjas lažybas ir totalizatorių laiko iš esmės skirtingais lošimais, kurie gali būti organizuojami tik jiems skirtose, izoliuotose vietose. Atsižvelgdami į tai, manome, kad ALĮ draudžia lažybų punkte organizuoti kitos rūšies lošimus. Vadinasi, lažybų punkte gali būti organizuojamos tik lažybos, o totalizatoriaus punkte gali būti organizuojamas tik totalizatorius. Priešingos išvados daryti neleidžia ALĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas organizuoti lošimus pažeidžiant šio įstatymo nustatytą tvarką bei tai, kad azartiniai lošimai yra specifinė veikla, kuriai yra taikomas specialus valstybinis teisinis reglamentavimas. „<…> iš Konstitucijos, inter alia jos 46, 53 straipsnių, kyla reikalavimas, kad įstatymų leidėjas, reguliuodamas ūkinės veiklos santykius azartinių lošimų organizavimo srityje, atsižvelgdamas į tai, kad azartinių lošimų organizavimas gali sukelti neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms vertybėms, turi nustatyti azartinių lošimų organizavimo, kaip ūkinės veiklos, pagrindus, taip pat gali, o tam tikrais atvejais ir privalo nustatyti azartinių lošimų organizavimo veiklos apribojimus, draudimus, inter alia nustatyti atvejus, kada ribojama azartinių lošimų veikla, bei apskritai uždrausti azartinius lošimus tam tikrose vietose.“ (Konstitucinio Teismo 2011 m. birželio 21 d. nutarimas; Byla Nr. 10/2009) Taigi, šiame kontekste darytina išvada, kad bendrovė negalėtų steigti totalizatoriaus punktą toje pačioje patalpoje, kurioje bendrovė jau įsteigusi lažybų punktą, o Priežiūros tarnyba bendrovei neišduotų leidimo steigti totalizatoriaus punktą toje patalpoje, kurioje išduotas leidimas steigti lažybų punktą.

 _________________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.