LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl lošimo renginių eksploatavimo organizuojant lažybas
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl lošimo renginių eksploatavimo organizuojant lažybas

Klausimas. Ar lažybas organizuojanti bendrovė gali siūlyti lažintis už nurodytų gyvai vykstančių ir tiesioginiame eteryje lažybų punktuose esančiuose ekranuose transliuojamų įvykių baigtis, t. y. sunumeruotų krepšinio kamuolių mėtymą į krepšį, kamuolio traukimą iš būgno, stalinį ledo ritulį ir sėkmės sukinį (bendrovė nustato koeficientą ir siūlo lažintis, ant kurio simbolio, raidės ar skaičiaus sustos sukinio rodyklė). Ar šių įvykių metu naudojamos priemonės (lažybų punkte esantis televizorius su tiesioginės įvykių transliacijos įranga, kuri rodytų realiai kitoje vietoje vykstančius lažybų įvykius) laikomos lošimo įrenginiu, jei taip, kokie reikalavimai keliami norint tokius įrenginius eksploatuoti.

Konsultacija.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba), atsakydama į pirmąjį klausimą, informuoja, kad Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43-1495) (toliau – ALĮ) 2 straipsnio 1 dalis nustato, kad azartiniu lošimu (toliau – lošimas) laikomas žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytą reglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas. ALĮ 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad lažybos – tai abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei įvertinusi nurodytų įvykių pobūdį, Priežiūros tarnyba mano, kad bendrovė galėtų siūlyti lažintis dėl nurodytų ateityje realiai įvyksiančių įvykių baigčių, įtakojamų žmogiškojo veiksnio. Kadangi lažybų dalyviai spėtų įvykio baigtį rizikuodami netekti įmokėtos sumos bei siektų piniginio laimėjimo, o įvykio baigtis priklausytų nuo atsitiktinumo, įtakojamo žmogiškojo veiksnio, manome, kad toks lošimas laikytinas lažybomis, kurio požymiai nustatyti ALĮ 3 straipsnio 5 dalyje. 

Atsakant į antrąjį klausimą pažymėtina, kad ALĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog lošimo įrenginys yra lošimo automatas, taip pat kitas elektroninis arba mechaninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas lošimo tikslais, kurį naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad lažybų punkte esantis televizorius su tiesioginės įvykių transliacijos įranga rodytų realiai kitoje vietoje vykstančius lažybų įvykius, kuriuose būtų naudojamas krepšys, krepšinio kamuolys, stalinio ledo ritulio stalas ir būgnas. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad minėtų priemonių sistema nebūtų laikoma lošimo įrenginiu tuo atveju, jei jos paskirtis apsiribotų tik informacijos apie realiai vykstantį įvykį ir jo baigtį, nepriklausomai ar jie įtakojami žmogiškojo veiksnio, pateikimu, t. y. lažybų punkte esantis televizorius transliuotų krepšinio kamuolio mėtymo, stalo ledo ritulio varžybas ar kamuoliuko traukimo iš būgno procesą ir šių įvykių baigtis.

Tuo atveju, jeigu bendrovė, organizuodama lažybas naudotų minėtus prietaisus transliavimui kito prietaiso, kuriančio lažybų įvykius ir jų baigtis, nepriklausomus nuo žmogiškojo veiksnio, kur laimėjimą ar pralaimėjimą lemtų atsitiktinumas, manome, kad toks prietaisas, kuriantis lažybų įvykius ir jų baigtis, ar šių visų įrenginių sistema atitiktų lošimo įrenginio, kurio sąvoka nustatyta ALĮ 2 straipsnio 2 dalyje požymius.

Tai pat atkreipiame dėmesį, kad nurodyto „sėkmės sukinio“ požymiai iš esmės atitinka ALĮ nustatytus stalo lošimo – ruletės – požymius. Be to, „sėkmės sukinys“ atitinka ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. kovo 4 d. nutarime Nr. N-39 „Dėl lošimo priskyrimo stalo lošimo – ruletės – rūšiai“ (Žin., 2005, Nr. 33-1092) nurodytus ruletės lošimo „laimės ratas“ požymius.
Pažymime, kad Priežiūros tarnybos išvados padarytos išnagrinėjus pateiktų konkrečių aplinkybių visumą. Todėl, jeigu lošimus ketinama organizuoti tik panašiomis, o ne identiškomis aplinkybėmis, Priežiūros tarnybos situacijos vertinimas ir pozicija nurodytais klausimais gali skirtis.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad bendrovė, norėdama eksploatuoti lošimo įrenginius, turi įgyvendinti ALĮ 16 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y. eksploatuoti lošimo įrenginius, kurių tipas yra Priežiūros tarnybos patvirtintas ir įrašytas į Lietuvos lošimo įrenginių registrą Vyriausybės nustatyta tvarka (ALĮ 16 straipsnio 1 dalis), kuris turi akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis atitinka ALĮ ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus (ALĮ 16 straipsnio 5 dalis), kuris paženklintas specialiu ženklu (ALĮ 16 straipsnio 6 dalis), kuriam pildomas apskaitos žurnalas (ALĮ 16 straipsnio 8 dalis) ir kuris atitinka ALĮ ir Priežiūros tarnybos nustatytus ir patvirtintus reikalavimus (ALĮ 16 straipsnio 4 dalis). ALĮ 16 straipsnio įgyvendinimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų sąrašas pateiktas Priežiūros tarnybos interneto svetainėje adresu „http://www.lpt.lt/lt/veikla/ukio-subjektu-prieziura/konsultacijos/“.

Šiuo atveju pažymėtina ir tai, kad ALĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą, o 18 straipsnio 2 dalyje – kad lošimo reglamentą, jo pakeitimus ir papildymus tvirtina Priežiūros tarnyba. Atsižvelgdami į tai, manome, kad nurodytos lažybos gali būti organizuojamos tik pagal reglamente nustatytas taisykles. Tuo atveju, jei organizuojant nurodytas lažybas pagal lošimo reglamente nustatytas taisykles būtų naudojami lošimo įrenginiai, tokie įrenginiai gali būti pradėti eksploatuoti tik įgyvendinus ALĮ 16 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad teikdama konsultaciją Priežiūros tarnyba tik įvertino bendrais bruožais aprašytų lažybų atitikimą teisės aktų reikalavimams ir pateikė savo poziciją pateiktais klausimais. Priežiūros tarnyba galutinį sprendimą dėl planuojamų organizuoti lažybų atitikimo ALĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms galės priimti tik gavusi išsamias ketinamų organizuoti lažybų taisykles, t. y. išanalizavusi pateikto tvirtinti lažybų reglamento nuostatas.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.