LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos naudojimo
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos naudojimo

1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2003, Nr. 38-1663) 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad lošimo namai (kazino) ir bingo salonai įrengiami izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą. Jose turi būti įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti vykstant lošimui (jeigu organizuojami lošimai lošimo namuose (kazino) – skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi būti įrengta virš kiekvieno stalo). Lošimų organizatorius privalo įrašus saugoti 180 dienų ir juos pateikti tik Priežiūros tarnybai, pretenzijas raštu pareiškusiems lošimo dalyviams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

2. Konsultaciją dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos naudojimo Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) parengė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 363 straipsniu, atsižvelgdama į teismų praktiką taikant ALĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei siekdama vienodo ir tinkamo Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, Nr. 43-1495; 2003, Nr. 38-1663) 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų taikymo.

3. Konsultacija dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos naudojimo skirta licencijas organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos lošimo automatais bei licencijas organizuoti bingą turinčioms bendrovėms, nes skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema privalo būti įrengta visuose lošimo namuose (kazino) ir bingo salonuose.

4. ALĮ nustato, jog skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema turi fiksuoti visus lošimus, organizuojamus lošimo namuose (kazino), ir nustato minimalius privalomus reikalavimus, kur turi būti išdėstyta minėta sistema – lošimo namuose (kazino) virš kiekvieno lošimo stalo. Tokiu būdu, lošimų organizatorius lošimo namuose (kazino) virš kiekvieno lošimo stalo privalo įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemą ir savo nuožiūra gali įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemą bet kurioje lošimo namų (kazino) vietoje, tačiau bet kokiu atveju lošimo namuose (kazino) skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, įrengta virš kiekvieno lošimo stalo ar kitoje vietoje, privalo fiksuoti lošimo namuose (kazino) vykstančius lošimus A kategorijos automatais ir stalo lošimus. Jeigu lošimo namuose (kazino) skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema yra įrengta tik virš kiekvieno lošimo stalo ir ji nepertraukiamai fiksuoja lošimo namuose (kazino) vykstančius visus lošimus (lošimus A kategorijos automatais ir stalo lošimus), manytina, kad toks skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos įrengimas atitiktų ALĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus. Tačiau, jeigu lošimo namuose (kazino) skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema yra įrengta tik virš kiekvieno lošimo stalo ir ji nepertraukiamai fiksuoja tik dalį lošimo namuose (kazino) vykstančių lošimų (pvz.: tik stalo lošimus), todėl toks skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos įrengimas neatitinka ALĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 29 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-537-120/2011; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N3-1810-07; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-464/2009).

5. ALĮ nenustato minimalių privalomų reikalavimų, kur turi būti išdėstyta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema bingo salonuose, todėl bingo organizatorius savo nuožiūra gali įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemą bet kurioje bingo salono vietoje, taip, kad ji nepertraukiamai fiksuotų visus bingo salone vykstančius lošimus.

6. Išskyrus minimalius privalomus reikalavimus skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemai lošimo namuose (kazino) (tai, kad lošimo namuose (kazino) minėta sistema turi būti įrengta virš kiekvieno lošimo stalo), tiek skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemai, įrengtai lošimo namuose (kazino), tiek skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemai, įrengtai bingo salone, turi būti taikomi vienodi vaizdo kokybės reikalavimai.

7. Lošimo namuose (kazino) įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema privalo nepertraukiamai fiksuoti lošimo namuose (kazino) vykstančius lošimus – lošimus A kategorijos automatais (lošimas A kategorijos automatu – kai lošiama žetonus įmetus į automatą ir laimėjimas per automatą išmokamas žetonais. Lošimo rezultatą ir laimėjimo dydį nustato automatas) ir stalo lošimus (stalo lošimai: 1) ruletė – kai lošiama spėjant, kurioje vietoje sustos rutuliukas, numestas ant besisukančio rato; laimėjimo dydis priklauso nuo visos užstatytos sumos ir iš anksto nustatytos laimėjimo proporcijos; 2) kortų arba kauliukų lošimas — kai laimėtojas ir laimėjimo dydis nustatomas pagal iškritusių kortų simbolius arba kauliukų akių skaičių) (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 29 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-537-120/2011).

8. Bingo salonuose įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema privalo nepertraukiamai fiksuoti bingo salone vykstančius lošimus – bingą (kai lošiama naudojant skaičių korteles ir švieslentę; laimėjimo dydis priklauso nuo visos įmokų sumos bei atspėtų atsitiktiniu būdu parenkamų skaičių derinio. Bendras bingo laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos).

9. Skaitmeninės nuotraukos, kuriose fragmentiškai, nuo 1 sekundės intervalu yra nufotografuoti lošimo stalai, vertiniai žetonai ant jų, kortos, lošimo automatai, lošėjai ir kt., nelaikytinos vaizdo įrašais, padarytais nepertraukiamai veikiančios vaizdo įrašymo sistemos, kadangi dėl laiko tarpų, kurių vaizdas nėra užfiksuotas ir saugomas, šios informacijos negalima panaudoti nagrinėjant raštu pareiškusių lošimo dalyvių pretenzijų, tikrinant, ar lošimai vykdomi pagal nustatytą tvarką, ar atliekant ikiteisminį tyrimą (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 29 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-537-120/2011).

10. Lošimų organizatorius nesaugodamas vaizdo įrašymo sistema padarytų vaizdo įrašų 180 dienų pažeidžia ALĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N662–268/2010).

11. Vaizdo įrašui išsaugoti lošimo organizatorius privalo imtis visų reikiamų priemonių (kopijų darymas, dubliavimas, tinkamos technikos naudojimas, savalaikė šios technikos priežiūra ir pan.) (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 29 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-537-120/2011). Aplinkybė, kad vaizdo įrašai nebuvo išsaugoti dėl kietojo disko gedimo, nepašalina atsakingo asmens atsakomybės, nes jis privalėjo numatyti galimus kompiuterinės technikos gedimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. liepos 9 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N3-791-04).

12. Įvykus skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemos gedimui, dėl kurio negali būti daromi vaizdo įrašai, kaip reikalaujama ALĮ 15 straipsnyje, lošimų organizatorius turi arba tuoj pat gedimą pašalinti, arba iki įrangos gedimų pašalinimo nutraukti lošimų organizavimo veiklą (Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio mėn. 29 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-537-120/2011).

 ________________________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.