LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl lažybų terminalų naudojimo
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl lažybų terminalų naudojimo

Klausimas: Ar galima Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose lažybų punktuose naudoti savitarnos lažybų terminalus (toliau – lažybų terminalus), veikiančius pagal pareiškėjo pateiktą veikimo aprašymą.

Konsultacija.

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, 43-1495) 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad lažybos – tai abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų santykio koeficiento.

ALĮ nereglamentuoja, kokioje vietoje galėtų (turėtų) būti teikiama informacija apie lažybų organizatoriaus nustatytus įvykių pasiūlymus, jų baigties variantus bei lažybų santykio koeficientą. Manytina, kad ši informacija galėtų būti teikiama bet kokia forma, tačiau nepažeidžiant ALĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatų (Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo arba automatų salonuose). Taip pat ALĮ nėra aiškiai apibrėžta, kokia forma vyksta lažybos – kokia forma lažybų dalyviai išreiškia savo valią. Tačiau ALĮ nustatyta, kad lažybų lošėjų statomos sumos priimamos lažybų punkte (ALĮ 2 straipsnio 12 dalis), o susilažinusiems asmenims tarpininkauja lažybų tarpininkas – nustato lažybų santykio koeficientą, užrašo statomas sumas, surenka ir išmoka pinigus (ALĮ 2 straipsnio 11 dalis). Taip pat ALĮ 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad lažybų laimėjimai išmokami tik pinigais, iš karto pateikus laimėjusiąja kortelę. Iš šios nuostatos galima daryti išvadą, kad lošėjui nepateikus laimėjusios kortelės lošimų organizatorius neturi teisės išmokėti laimėjimo. Iš to seka loginė išvada, kad norint pateikti lošimo kortelę ją reikia įsigyti.

ALĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingą, totalizatorių arba lažybas, privalo įregistruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą.

Tiesioginio ryšio sistema – sistema, kurią naudojant įmokos priimamos ir laimėjimai išmokami per tiesioginio ryšio kompiuterinio tinklo terminalus, esančius įvairiose Lietuvos Respublikos vietose, telekomunikacijų ryšiais, sujungtais su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą (ALĮ 2 straipsnio 10 dalis).

Išnagrinėjus ALĮ galima teigti, kad tam tikras lažybų organizavimo proceso dalis (lažybų pasiūlos, įvykio baigties variantų ir lažybų santykio koeficiento nurodymą; informacijos apie lošėjo norimą atlikti statymą perdavimą lažybų tarpininkui; suformuotos lažybų kortelės išdavimą ir patikrinimą) galima vykdyti ir naudojant specialius lošėjams skirtus terminalus. Tokie lažybų terminalai gali būti įrengti tik lažybų punktuose.

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) nuomone, lažybos, taip pat ir lažybos naudojant lažybų terminalą, ALĮ kontekste turėtų būti organizuojamos tokiu būdu ir tvarka:

1. Lažybų organizatorius siūlo lažintis (nuodo įvykių pasiūlą (sąrašą), galimus įvykio baigties variantus ir lažybų tarpininko nustatytą lažybų santykio koeficientą). Lažybų organizatorius įvykių pasiūlą, galimus lažybų įvykio baigties variantus ir lažybų tarpininko nustatytą lažybų santykio koeficientą gali pateikti ir lažybų terminale, įrengtame lažybų punkte.

2. Lošėjas priima siūlymą lažintis (pasirenka pasiūlytą įvykį ir įvykio baigties variantą bei sumoka pinigus už statymą). Lošėjas pasiūlytą lažybų įvykį ir įvykio baigties variantą bei ketinamą statyti pinigų sumą gali pasirinkti vadovaudamasis lažybų terminale pateikiama informacija ir naudodamas patį terminalą. Tokiu būdų lošėjo pasirinkta informacija (lažybų įvykis ir įvykio baigties variantas bei statoma suma) turi būti lažybų terminalu perduota tame pačiame lažybų punkte dirbančiam lažybų tarpininkui.

 3. Lažybų organizatorius patvirtina lošėjo statymą ir priima pinigus už statymą. Lažybų tarpininkas, gavęs lošėjo lažybų terminalu, įrengtu tame pačiame lažybų punkte, perduotą informaciją apie lošėjo norimą atlikti statymą bei įvertinęs, ar toks statymas galimas ir ar lošėjas turi teisę lošti, priima sprendimą dėl lošėjo statymo patvirtinimo ir pinigų už statymą priėmimo. Lažybų tarpininkas privalo turėti galimybę tiek patvirtinti lažybų statymą, tiek atsisakyti tai daryti. Priežiūros tarnybos nuomone, lažybų tarpininkas lošėjo pinigus už statymą gali priimti dviem būdais: a) Lošėjas, lažybų terminalu perdavęs lažybų tarpininkui informaciją apie pasirinktą lažybų įvykį ir įvykio baigties variantą bei ketinamą statyti pinigų sumą, sumoka pinigus už statymą tiesiogiai lažybų tarpininkui. b) Lošėjas, prieš priimdamas siūlymą lažintis, avansu tiesiogiai lažybų tarpininkui įmoka pinigus, skirtus statymams atlikti, o šis juos užskaito lažybų terminale. Lažybų tarpininkas, gavęs lošėjo lažybų terminalu perduotą informaciją apie lažybų įvykį, įvykio baigties variantą bei statomą sumą ir patvirtindamas lošėjo statymą, priima pinigus už statymą nuskaičiuodamas atitinkamą pinigų sumą iš lošėjo avansu lažybų tarpininkui įmokėtų pinigų užskaitytų lažybų terminale.

4. Lažybų organizatorius išduoda lošėjui lažybų kortelę (lažybų organizatorius suformuoja lažybų kortelę, kuri vėliau gali būti atspausdinta). Lažybų kortelė lošėjui gali būti atspausdinta ir lažybų terminalu, bet tik po to, kai lažybų tarpininkas patvirtina lošėjo statymą ir priima pinigus už statymą.

5. Įvyksta įvykis. Iš lošimo ir lažybų sąvokų bei lošimo rūšių apibrėžimo darytina išvada, kad įvykis, dėl kurio lažinamasi, turi nepriklausyti nuo lošėjo ir lažybų organizatoriaus valios, o įvykio rezultatas ir laimėjimo dydis neturi būti nustatomas paties lažybų terminalo.
6. Lošėjas patikrina lažybų kortelę. Įvykus įvykiui, dėl kurio lošėjas lažinosi, lošėjas naudodamas lažybų terminalą gali patikrinti, ar jo lažybų kortelė yra laimėjusi.
 7. Lošėjas pateikia laimėjusią lažybų kortelę lažybų organizatoriui. Lošėjas, turėdamas lažybų terminalu atspausdintą laimėjusią lažybų kortelę ir siekdamas atsiimti piniginį laimėjimą, vadovaudamasis ALĮ 19 straipsnio 3 dalimi lažybų tarpininkui pateikia lažybų kortelę. Laimėjusi lažybų kortelė negali būti naudojama kaip priemonė avansui, lošėjo įmokėtų pinigų užskaitytų lažybų terminale, papildyti.

8. Lažybų organizatorius patikrina, ar lošėjo pateikta lažybų kortelė yra laimėjusi. Lažybų kortelė patikrinama lažybų reglamente nustatyta tvarka.

9. Lažybų organizatorius lošėjui išmoka laimėjimą. Laimėjimą lošėjui gali išmokėti tik tiesiogiai lažybų tarpininkas įsitikinęs, kad lošėjo pateikta lažybų kortelė yra laimėjusi. Laimėjimas per lažybų terminalą neišmokamas.

Pažymėtina, kad lažybos naudojant lažybų terminalą neturi turėti lošimo lošimų automatais požymių, t.y.:

1. Lošėjo lažybų tarpininkui avansu įmokėtą pinigų sumą lažybų terminale gali užskaityti ir piniginį laimėjimą lošėjui išmokėti tik lažybų tarpininkas.
2. Laimėjusi lažybų kortelė negali būti naudojama kaip priemonė avansui (lažybų tarpininko lažybų terminale užskaitytai pinigų sumai) papildyti.

3. Lažybų terminalo lažybų pasiūloje gali būti skelbiami tik realiai vykstantys įvykiai.

 

________________________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.