LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl azartinių lošimų reklamos apribojimų Lietuvos Respublikoje
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl azartinių lošimų reklamos apribojimų Lietuvos Respublikoje

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- Priežiūrostarnyba) kiekvienu konkrečiu atveju įvertina ar viešai skelbiama su azartiniais lošimais susijusi informacija atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) (Žin., 2001, Nr.43-1495) nuostatų reikalavimus, t. y. ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nurodytą draudimą Lietuvos Respublikos teritorijoje reklamuoti azartinius lošimus, atsižvelgdama į pateiktą baigtinį leistinos informacijos apie azartinius lošimus sąrašą (draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), bingo ar automatų salonuose).

Priežiūros tarnyba atkreipia dėmesį, kad leistina skelbti informacija apie ūkio subjektus, teisės aktų nustatyta tvarka gavusius licenciją Lietuvos Respublikoje organizuoti azartinius lošimus, turi būti pateikiama tokiu būdu, kad informacijos visuma, vertinant jos pateikimo turinį, būdą ir formą, neskatintų lošti azartinių lošimų, neturėtų draudžiamos reklamos požymių ar nesiektų daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, susijusiems su azartiniais lošimais.

Leistiną informaciją lošimų organizatorius jam priklausančioje interneto svetainėje/kitose interneto svetainėse skydelių ir/ar užsklandų forma gali pateikti tik tokiu būdu, kuriuo asmenys nebus tiesiogiai arba netiesiogiai skatinami lošti. Tai reiškia, kad šios informacijos skelbimu neturi būti siekiama sudominti, atkreipti dėmesį bei daryti įtaką potencialių klientų apsisprendimui dalyvauti bendrovės organizuojamuose lošimuose, o reklamos turinys turi atitikti  ALĮ 10 straipsnio 9 dalies reikalavimus.

Priežiūros tarnyba pažymi, kad nedraudžiama reklamoje vartoti informacija turi būti naudojama tik griežtai tikrovę atitinkantiems faktams pateikti, vengiant bet kokių perteklinių duomenų. Esminės reikšmės azartinių lošimų reklamos kvalifikavimui turi išraiškinga rašytinės bei vaizdinės informacijos pateikimo forma, priemonės ir būdas, kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į azartinius lošimus, skatinti azartinių lošimų verslą, daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, susijusiems su azartiniais lošimais.

Priežiūros tarnybos nuomone,  parama sportui nėra draudžiama ALĮ. Sporto varžybų, vykstančių sporto arenoje ir (ar) transliuojamų per televiziją metu, skaitmeniniuose stenduose ir t.t. periodiškai skelbiamas licencijos turėtojo, lošimų veiklos vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas prekės ženklas, kai jis sutampa su licencijos turėtojo, lošimų veiklos vykdytojo teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotu pavadinimu ir (ar) jam priklausančios lošimų organizavimo vietos pavadinimu, kurio eksponavimu siekiama informuoti apie rėmėją, nelaikytina draudžiama azartinių lošimų reklama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N756-47/2010, kat. 47.10; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N502-12/2010, kat. 47.10). Atsižvelgiant į tai, lošimų organizatorius, nepažeisdamas ALĮ nuostatų, skelbtis kaip komandos ar renginio rėmėjas ant bilietų, programų ar kitų leidinių galėtų tik tokiu būdu, kuriuo lošimų organizatoriaus, kaip renginio ar komandos rėmėjo, skelbimas neišsiskirs iš kitų šalia esančių rėmėjų skelbimų savo dydžiu bei pateikimo forma.

Priežiūros tarnyba primena, kad ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje azartinių lošimų draudimo išimtys susijusios su licenciją Lietuvos Respublikoje organizuoti azartinius lošimus turinčiomis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis; bet kokia informacija apie licencijų neturinčius ūkio subjektus yra laikoma draudžiama azartinių lošimų reklama, už kurios sklaidą, vadovaujantis ALĮ ir Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodekso 17318 straipsniu, atsakingiems asmenims ir draudžiamos azartinių lošimų reklamos skleidėjams taikomos poveikio priemonės, t. y. gali būti skiriama bauda iki 15 000 Lt, o už tokius pačius veiksmus, padarytus asmens, bausto administracine nuobauda – iki 25 000 Lt.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.