LT    EN
LPTAdministracinė informacijaŪkio subjektų priežiūraKonsultacijosKonsultacija dėl atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis lošimo namuose (kazino) ir automatų salonuose esančiuose baruose
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Konsultacija dėl atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis lošimo namuose (kazino) ir automatų salonuose esančiuose baruose

Klausimas. Ar bendrovė, kuri nuomoja patalpas bei vykdo barų veiklą lošimo namuose (kazino) ir automatų salonuose, nepažeis teisės aktų reikalavimų, susijusių su apribojimais vykdomai kitai veiklai lošimo namų (kazino) bei automatų salonų patalpose, jei nuomojamose baro patalpose, savo klientams sudarys galimybę už baro paslaugas atsiskaityti mokėjimo kortelėmis.

Konsultacija.

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (Žin., 2001, Nr.43-1495) (toliau – ALĮ) nustato apribojimus organizuoti azartinius lošimus tam tikrose vietose, bei nustato tam tikrus reikalavimus patalpoms, kuriose gali būti organizuojami tam tikros rūšies lošimai.
ALĮ 2 straipsnio 4 ir 5 dalių, 9 straipsnio, 10 straipsnio, 12 straipsnio, 15 straipsnio ir 21 straipsnio 1 dalies analizė suponuoja išvadą, kad lošimo namai (kazino) gali būti įrengiami tik tam tikrose patalpose, kurioms duotas savivaldybės tarybos sutikimas leisti steigti lošimo namus (kazino) bei išduotas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) leidimas atidaryti lošimo namus (kazino), o automatų salonas gali būti įrengiamas tik tam tikrose patalpose, kurioms išduotas Priežiūros tarnybos leidimas atidaryti automatų saloną. Iš minėtų teisės aktų nuostatų analizės darytina išvada, kad lošimo namai (kazino), automatų salonas yra vietos, kuriose organizuojami tam tikros rūšies lošimai, o šios vietos įrengiamos patalpose, kurios apibūdinamos nurodant tų patalpų adresą ar kitą patalpą identifikuojančią informaciją (pvz., unikalų numerį). ALĮ 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „<…> draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis bei statyti bankomatus patalpose, kuriose organizuojami lošimai <…>“, o 6 dalyje nurodyta, kad „<…> patalpose, kuriose organizuojami lošimai automatais, bingas, stalo lošimai, draudžiama kita ūkinė komercinė veikla, išskyrus restoranų, barų, koncertinę veiklą ir valiutos keitimą <…>“.
ALĮ tiek „atsiskaitymo banko (debeto, kredito) kortele“, tiek „banko (debeto, kredito) kortelės“ sąvokų nepateikia, todėl šiuo atveju taikytina analogija.
Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės“  (Žin., 2005, Nr. 119-4326), 23 punkte įtvirtinta mokėjimo kortelės sąvoka: „Mokėjimo kortelės – šalyje kredito įstaigos išleistos galiojančios kortelės su grynųjų pinigų funkcija, debeto, debeto su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija, kredito ir iš anksto apmokėtos kortelės, taip pat trišalių schemų kortelės, išleistos tarpininkaujant šalies kredito įstaigai (pvz., American Express, Diners)“. Kredito įstaigos sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 54-1832)  2 straipsnio 1 dalyje: „<…> Bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę“.
Minėti Mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimai taip pat pateikia debeto ir kredito kortelių sąvokas: „<…> Debeto kortelės – šalyje kredito įstaigos išleistos mokėjimams skirtos kortelės, kai lėšos tiesiogiai nurašomos iš kortelės turėtojo sąskaitos. Debeto kortelės gali turėti sąsają su kredito limitą suteikiančiomis sąskaitomis (debeto kortelės su kredito limitu)“  (26 punktas), tuo tarpu „<…> Kredito kortelės – šalyje kredito įstaigos išleistos mokėjimams skirtos kortelės, kurių turėtojams suteikiama kredito linija, taip pat trišalių schemų kortelės, išleistos tarpininkaujant šalies kredito įstaigai (pvz., American Express, Diners). Kortelės turėtojas gali atsiskaityti ir(arba) pasiimti grynuosius pinigus neviršydamas nustatytos didžiausios ribos. Nustatyto laikotarpio pabaigoje gali būti padengiamas visas susidaręs įsiskolinimas arba jo dalis. Likusi neapmokėta įsiskolinimo dalis paliekama kaip pratęstas kreditas, už kurį kortelės turėtojas moka nustatytas palūkanas.“ (28 punktas).

Europos Sąjungos teisės aktuose nurodoma, kad mokėjimo kortelė yra viena iš nuotolinės prieigos mokėjimo priemonių: „ <…> nuotolinės prieigos mokėjimo priemonės” – tai priemonės, suteikiančios galimybę jų turėtojui pasiekti lėšas, laikomas jo/jos sąskaitoje įstaigoje, kuriomis leidžiama atlikti mokėjimus lėšų gavėjui ir kuriomis atsiskaitant paprastai reikia asmens kodo ir/arba kokio nors kito panašaus tapatybės įrodymo. Tai mokėjimo kortelės (ar tai būtų kredito, debeto, atidėto debeto ar išlaidų kortelės) ir bankų paslaugų telefonu bei kliento namuose teikimo programinė įranga“. (1997 m. liepos 30 d. Europos Komisijos rekomendacija 97/489/EC dėl atsiskaitymo už sandorius elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir ypač dėl santykių tarp jas išdavusio ir turinčio asmens)

ALĮ 10 straipsnio 5 ir 6 dalyje yra nustatyti tam tikri apribojimai atlikti tam tikrus veiksmus patalpose, kuriuose organizuojami azartiniai lošimai. ALĮ 10 straipsnio 5 dalyje nėra išskirta už kokias paslaugas draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis, todėl darytina išvada, kad patalpose, kuriose organizuojami azartiniai lošimai galioja bendras draudimas atsiskaitinėti banko (debeto, kredito) kortelėmis, nepriklausomai nuo to už kokias paslaugas yra atsiskaitoma banko (debeto, kredito) kortelėmis.  Priežiūros tarnyba, siekdama atsakyti į keliamą klausimą, sistemiškai vertina ALĮ ir jame įtvirtintą lošimų organizavimo tvarką. Įvertinus tai, kas išdėstyta, matyti, kad ALĮ nustatytos ne tik lošimo rūšių, bet ir vietų, kuriose šie lošimai gali būti organizuojami, sąvokos, taip pat įtvirtinti apribojimai ir draudimai taikomi šių vietų atžvilgiu. Įstatymo leidėjas aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtino, kad lošimo namai (kazino) ir automatų salonas yra specifinė vieta (t.y. izoliuota patalpa, turinti atskirą įėjimą, kurioje gali būti organizuojami tik azartiniai lošimai ir galima tik nustatytų rūšių kita papildoma ūkinė komercinė veikla (restoranų, barų, koncertinė, valiutos keitimas) bei kiti apribojimai).
ALĮ 2 straipsnio 4 ir 5 dalių, 9 straipsnio, 10 straipsnio, 12 straipsnio, 15 straipsnio ir 21 straipsnio 1 dalies analizė suponuoja išvadą, kad: 1. lošimo namuose (kazino) (t.y. patalpose, kurioms duotas savivaldybės tarybos sutikimas leisti steigti lošimo namus (kazino) bei išduotas Priežiūros tarnybos leidimas atidaryti lošimo namus (kazino)), be azartinių lošimų organizavimo, gali būti vykdoma papildoma ūkinė komercinė veikla (restoranų, barų, koncertinė, valiutos keitimas), tačiau juose draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis bei statyti bankomatus; 2. automatų salonuose (t.y. patalpose, kurioms išduotas Priežiūros tarnybos leidimas atidaryti automatų saloną), be azartinių lošimų organizavimo, gali būti vykdoma papildoma ūkinė komercinė veikla (restoranų, barų, koncertinė, valiutos keitimas), tačiau juose draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis bei statyti bankomatus.
Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad lošimo namuose (kazino), taip pat automatų salonuose esančiuose baruose atsiskaityti mokėjimo kortelėmis draudžiama ir bendrovė pažeistų teisės aktų reikalavimus, jei sudarytų galimybę savo klientams už baro paslaugas lošimo namuose (kazino) ir automatų salonuose atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis.

 ___________________


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.