LT    EN
LPTAdministracinė informacija
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Administracinė informacija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 43–1495) 26 straipsnio 2 dalimi ir 27 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 įsteigė Valstybinę lošimų priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija) ir patvirtino jos nuostatus.

Iki 2012 m. kovo 1 d. Priežiūros komisiją sudarė 6 nariai, kuriuos po 2 asmenis skyrė Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

Priežiūros komisijos funkcijoms atlikti sudaryta etatinių darbuotojų administracija. Pirmasis administracijos darbuotojas į pareigas paskirtas 2001m. rugpjūčio 26d.

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. rugsėjo 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą (Žin., 2011, Nr. 119-5611 ). Minėtu įstatymu nuo 2012 m. kovo 1 d. biudžetinė įstaiga Valstybinė lošimų priežiūros komisija keičia pavadinimą į Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir pavaldumą iš įstaigos, atskaitingos Vyriausybei į įstaigą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Vadovaujantis minėto įstatymo 22 straipsniu, 2012 m. vasario 29 d. panaikintos Valstybinės lošimų priežiūros komisijos narių pareigybės.

Priežiūros tarnybai vadovauja direktorius, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia finansų ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas finansų ministrui.

Priežiūros tarnyboje dirba valstybės tarnautojai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, ir darbuotojai, įstatymų nustatyta tvarka dirbantys pagal darbo sutartis. Priežiūros tarnybos struktūroje yra direktorius, vyriausiasis specialistas, Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų, Licencijų ir leidimų, Kontrolės bei Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriai.

Šiuo metu Priežiūros tarnyboje dirba 27 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Informacija atnaujinta 2017 m. kovo 9 d.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.