LT    EN
LPTTeisinė informacijaTeisės aktaiDirektoriaus įsakymai ir VLPK nutarimai
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Direktoriaus įsakymai ir VLPK nutarimai

1. Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijos

2. Nuotolinio lošimo įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas

3. Nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarkos aprašas

4. Reikalavimai nuotolinio lošimo įrenginiams

5. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas

6. Įsakymas dėl nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo

7. Įsakymas dėl pranešimų apie asmenis, kuriems draudžiama dalyvauti lošimuose pavyzdinių formų patvirtinimo

8. Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklės

9. Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarkos aprašas

10. Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašas

11. Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo reglamento, automatų salonų lošimų organizavimo reglamento, lažybų organizavimo reglamento ir didžiųjų loterijų taisyklių rengimo metodinės rekomandacijos

12. Dėl mažareikšmių azartinius lošimus ir didžiąsias loterijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų

13. Rekomendacijos vertinant numatomas steigti azartinių lošimų organizavimo vietas

14. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentas

15. Dokumentų, kurių reikia licenzijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos

16. Lažybų ar totalizatoriaus punkto patalpų patikrinimo klausimyno, Automatų ar bingo salono patalpų patikrinimo klausimyno, Lošimo namų (kazino) patalpų patikrinimo klausimyno, Grįžtamojo (pakartotinio) lošimų organizavimo vietos patalpų patikrinimo akto formos

17. Leidimų atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino), steigti lažybų, totalizatoriaus punktus ir organizuoti nuotolinius lošimus registracijos žurnalo forma ir jos pildymo taisyklės

18. Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės

19. Lošimų priežiūros tarnybos atliekamų tyrimų taisyklės

20. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas

21. Licencijų organizuoti azartinius lošimus, didžiąsias ir mažąsias loterijas registracijos žurnalo formos

22. Lažybų tarpininkų darbo tvarkos aprašas

23. Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui

24. Skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražų metu dalyvaujančios komisijos sudarymo taisyklės

25. Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo tvarkos aprašas

26. Loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, bei neišplatintų loterijos bilietų saugojimo ir sunaikinimo taisyklės

27. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai

28. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos elektroninės informacijos saugaus tvarkymo taisyklės

29. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės

30. Lošimo priskyrimo lošimų rūšiai kriterijų aprašas

31. Lošimo automatų plombavimo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklės ir šios plombos forma

32. Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklės

33. Prašymų ir pranešimų formos

34. Lošimo įrenginio tipo tvirtinimo tvarka

35. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimo tvarkos aprašas

36. Lošimų įrenginių ženklinimo specialiu tapatumo ženklu tvarkos aprašas

37. Reikalavimai lošimų įrenginiams ir lošimų stalams

38.  Reikalavimų lošimų įrenginiams ir lošimų stalams paaiškinimas

39. Dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai

40. Dėl lošimo priskyrimo lošimo A kategorijos automatu rūšiai

41. Dėl lošimo priskyrimo stalo lošimo – ruletės – rūšiai

42. Dėl lošimo priskyrimo lošimo B kategorijos automatu rūšiai

43. Dėl atsisakymo lošimą priskirti lošimo A kategorijos automatu rūšiai

44. Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir jų pateikimo tvarkos aprašas

45. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpose tvarkos aprašas

46. Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašas

47. Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašas

48. Įsakymas dėl įgaliojimų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka suteikimo

49. Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro duomenų saugos nuostatai

50. Prašymų neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui tvarkos aprašas

51. Loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašas

52. Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 3 d.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.