LT    EN
LPTProblemos dėl lošimo?
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Problemos dėl lošimo?

Patologinis potraukis azartiniams lošimams – psichikos sutrikimas, kuriam būdingi pasikartojantys potraukio azartiniams lošimams epizodai, taip užvaldantys asmens gyvenimą, kad atsisakoma socialinių, darbinių, materialinių ir šeimyninių vertybių bei įsipareigojimų (The Icd-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines, Medicina, 1997). Dėl šio sutrikimo kyla daug sunkumų tiek pačiam asmeniui, tiek jo šeimai bei artimiesiems, tiek visuomenei.

DĖMESIO – Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2 kartus per mėnesį vyksta savitarpio paramos grupės, skirtos artimiesiems, kurių aplinkoje yra asmuo, turintis problemų dėl azartinių lošimų, susitikimai. Artimųjų paramos grupė skirta Jums, jei:

  • Jūsų artimoje aplinkoje yra lošiantis asmuo.
  • Nežinote kaip padėti jam ar sau.
  • Turite neatsakytų klausimų ir nežinote, kam juos užduoti.
  • Kyla jausmų, su kuriais nežinote ką daryti.
  • Žinote ką daryti ir norėtumėte pasidalinti su kitais.

Nuo 2017 m. kovo mėnesio artimųjų grupės susitikimai vyksta 2 kartus per mėnesį.

Artimiausi lošėjų artimųjų grupės susitikimai vyks 2017 m. kovo 14 d. 18.30 val. ir 2017 m. kovo 28 d. 18.30 val. adresu Ukmergės g. 222, Vilnius (4 aukštas). Norinčius kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos elektroniniu paštu pagalba@lpt.lt arba telefonu 8 (5) 233 62 41. Būtumėme dėkingi, jei apie savo dalyvavimą praneštumėte iš anksto. Grupės moderatoriai: Lošimų priežiūros tarnybos specialistai Oleg Mackevič ir Tatjana Veromej.

Savanoriškas patekimo į lošimo organizavimo vietas apribojimas – kaip tą padaryti

Nors šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės priverstinai ar asmens sutikimu apriboti galimybę lankytis azartinių lošimų organizavimo vietose ir lošti, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) ieško būdų, kaip galima būtų minimizuoti neigiamus lošimo padarinius, pasireiškiančius liguistu potraukiu lošti.

Susitarimo dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo pagrindu Priežiūros tarnyboje priimami asmenų prašymai neleisti lošti, specialistai konsultuoja problemų turinčius asmenis ir jų artimuosius apie galimus pagalbos būdus visoje Lietuvoje, teikia informaciją telefonu, elektroniniu paštu (pagalba@lpt.lt) ar internetine pokalbių programa skype (Pagalba LPT).

Tiesioginis specialistų telefono numeris  (8 5) 233 6247, (8 5) 233 6241, 860966676

Asmuo, pageidaujantis, kad galimybė lošti jam būtų apribota ir jis nebūtų įleidžiamas į lošimo namus (kazino) ir lažybų punktus, su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi atvykti į Priežiūros tarnybą, kur asmeniškai gali parašyti prašymą neleisti lošti. Prie prašymo pridedama nuotrauka (pageidautina didesnio formato ir darytą pastaruoju metu, t.y. geriausiai perteikianti dabartinę asmens išvaizdą).

Jūsų patogumui pateikiame Prašymo dėl savanoriško apsisprendimo nelošti formą, kurią galite atsispausdinti ir atnešti mums užpildytą.

Mus rasite Ukmergės g. 222 (IV aukštas, 403 kabinetas), Vilniuje, darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 16.00 val. pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Jūsų pateiktas prašymas per 1 (vieną) darbo dieną bus persiųstas visiems lošimų organizatoriams, dalyvaujantiems minėtame Susitarime dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo.

Asmuo, gyvenantis ne Vilniuje, turi teisę pateikti prašymą dėl galimybės jam lošti ribojimo ir kituose miestuose, tai atlikdamas bendrovės, dalyvaujančios Susitarime, lošimų organizavimo vietoje. Tokiu atveju bendrovė informuoja Priežiūros tarnybą apie gautą prašymą ir bei užtikrina, kad prašymas būtų vykdomas visose bendrovei priklausančiose lošimų organizavimo vietose.

Susitarime dėl savanoriško apsisprendimo nelošti dalyvaujančių lošimus organizuojančių bendrovių sąrašas

Lošimus lošimo namuose (kazino) ir B kategorijos automatų salonuose organizuojančios bendrovės:

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

UAB “Nesė”

Lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančios bendrovės:

UAB “VSGA”

UAB “Savas kazino”

Lažybas organizuojančios bendrovės:

UAB „Baltic Bet“

UAB „Orakulas“

UAB „Top Sport“

UAB „Lošimų strateginė grupė“.

Lošimus B kategorijos automatų salonuose organizuojančios bendrovės:

2014 m. kovo 18 d. prie Susitarimo dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo prisijungė UAB „Limonas“.

Nuo 2014 m kovo 19 d. UAB „Novogaming Vilnius“, organizuojanti lošimus B kategorijos automatų salonuose, atnaujino savo dalyvavimą susitarime.

Dėl lošimų kituose B kategorijos lošimo automatų salonuose apribojimo prašome tiesiogiai kreiptis į lošimus B kategorijos lošimo automatais automatų salonuose organizuojančias bendroves.

Savanoriškas patekimo į lošimo organizavimo vietas apribojimas – istorija ir faktai

2017 m. vasario 28 d. duomenimis, nuo 2004 m. į Priežiūros tarnybą kreipėsi 4609 asmenys (2017 m. sausio 31 d. – 4558 asmenys) su prašymais apriboti patekimą į lošimų organizavimo vietas.

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nuo 2004 m. į Priežiūros tarnybą kreipėsi 4518 asmenų. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, iš 4 518 pateiktų prašymų neleisti lošti negaliojo 1283, anuliuoti 654, pakartotinai gauti 798 prašymai, o 629 prašymų galiojimo terminas buvo pasibaigęs. Galiojančių prašymų skaičius buvo 3235. Žemiau pateiktoje lentelėje stebima gautų prašymų suvestinė nuo 2010 metų pradžios iki 2016 metų gruodžio 31 d.

2004 m. liepos mėn. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (nuo 2012 m. kovo 1 d. – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) pradėjo eksperimentinį apsiribojimo nuo azartinių lošimų programos projektą, kuris šiuo metu vykdomas Susitarimo dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo (toliau – Susitarimas) pagrindu.

2009 m. gegužės pabaigoje Valstybinė lošimų priežiūros komisija pakvietė lošimų organizatorius pasirašyti Susitarimą dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo. Pradėtą iniciatyvą tęsia Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Šiuo Susitarimu siekiama galimomis priemonėmis užtikrinti, kad būtų mažinamas piktnaudžiavimas lošimais ir dėl jo atsiradusi žala žmonių sveikatai, socialinė ir ekonominė žala, skatinamas atsakingas lošimas, padėti problemų dėl lošimų turintiems ir apsisprendusiems nelošti asmenims įgyvendinti šį apsisprendimą, gerinti visuomenės informavimą apie piktnaudžiavimo lošimais daromą žalą žmonių gerovei.

Pagal Susitarimo sąlygas nuo 2009 m. birželio šiuo metu dirbančios bendrovės prisideda prie tikslo padėti problemų dėl lošimų turintiems ir potraukio lošti nekontroliuojantiems asmenims.

Nuo 2012 m. vasario 10 d. lošimus B kategorijos automatų salonuose organizuojančios bendrovės – UAB „Bongo slots“, „UAB „Tete-a-tete“ kazino, UAB „Unigames“ ir UAB „Top Sport“ pasitraukė iš šios savanoriško apsiribojimo pagal minėto Susitarimo sąlygas veiklos ir pradėjo vykdyti Atsakingo lošimo praktikos kodeksą. Vadovaujantis juo, aukščiau minėtos lošimo bendrovės priima prašymus neleisti lošti iš lošėjų, kurie lošia tik B kategorijos lošimų automatų salonuose.

Gautų prašymų skaičius

Metai

Gautų prašymų skaičius per metus

Iš jų – vyrų pateikti prašymai

Iš jų – moterų pateikti prašymai

Prašymų skaičius metų/laikotarpio pabaigoje

Prieaugis procentais per metus

2004

11

11

11

2005

68

67

1

79

+ 518 %

2006

171

157

14

250

+ 151 %

2007

170

159

11

420

–     1 %

2008

376

360

16

796

+ 121 %

2009

378

365

13

1174

+     1 %

2010

493

471

22

1667

+   30 %

2011

578

564

14

2245

+   17 %

2012

423

397

26

2668

–   27 %

2013

461

440

21

3130

+     9 %

2014

417

399

18

3546

–   10 %

2015

494

471

23

4040

+  18 %

2016

478

455

23

4518

 –   3 %

Iš viso*

4316

202

4518

*Duomenys 2016 m. gruodžio 31 d.

Vidutiniškai per metus su prašymais neleisti lošti kreipiasi 474 asmenys, per mėnesį gaunama apie 40 prašymų. Dažniausiai prašymus neleisti lošti pateikia 18 – 49 metų vyrai (96% proc. prašymus pateikusių vyrų – 18 – 49 metų amžiaus). Bendrai 15% besikreipiančių sudaro 18-21 metų amžiaus asmenys,  44% – 21-29 metų, 25% – 30-39 metų , 11% – 40-49 metų , 6% – vyresni nei 50 metų Lietuvos gyventojai).

Bendra informacija asmenims, turintiems problemų dėl azartinių lošimų

Asmuo, manantis, kad jis tapo priklausomu nuo azartinių lošimų (liguistas potraukis lošti azartinius lošimus yra viena iš ligų, įtrauktų į tarptautinį ligų sąrašą), turi kreiptis profesionalios konsultacijos ir specialistų pagalbos. Mūsų žiniomis didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio) priklausomybės ligų centrai konsultuoja patologinius lošėjus, veikia Anoniminių lošėjų grupės. Priklausomiems nuo azartinių lošimų žmonėms Anoniminių lošėjų grupės pagalbą suteikia nemokamai (daugiau informacijos apie Anoniminių lošėjų grupes tinklapyje www.anoniminiailosejai.lt ).

Priklausomybės ligų centrai

Vilniaus priklausomybės ligų centras
Adresas: Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Telefono nr: (8 5) 216 0014 (informacijos teikimas)
El. paštas: info@vplc.lt, dienoscentras@vplc.lt www.vplc.lt

Kauno priklausomybės ligų centras
Adresas: Giedraičių g. 8, Kaunas
Tel. nr.: registratūra (8 37) 33 32 55
El. paštas: plc_kaunas@takas.lt

Klaipėdos priklausomybės ligų centras
Adresai: Ambulatorinis ir 1-as skyrius: Taikos pr. 46, Klaipėda
2-as skyrius: Galinio pylimo g. 3B, Klaipėda
Anoniminiai konsultaciniai kab.: Puodžių g. 17 ir Taikos pr. 119
Telefonai: Ambulatorinis skyrius: (8 46) 415 025 (registratūra),
I skyrius: (8 46) 410 652 (vedėjas), (8 46) 410 645 (slaugytojų postas),
II skyrius: (8 46) 410 330 (vedėjas), (8 46) 410 331 (slaugytojų postas),
Anoniminiai konsultaciniai kab.: (8 46) 410 651, 346 421
El. paštas: kplc@klaipeda.omnitel.net

www.kplc.lt

Šiaulių apskrities priklausomybių ligų centras
Adresas: Daubos g. 3, Šiauliai Tel. nr.: (8 41) 455 644, (8 41) 457 511
El. paštas: info@splc.lt

www.splc.lt
Panevėžio apskrities priklausomybių ligų centras
Adresas: Elektronikos g. 1c, Panevėžys Tel nr.: (8 45) 58 26 73
El. paštas: paplc@takas.lt

Anoniminių lošėjų grupės
Anoniminių lošėjų grupė “Al Vilnius”
Adresas: Šv.Ignoto 6, Vilnius (Prie Šv. Ignoto bažnyčios)
Telefono nr. 8 628 39678
El. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

http://www.anoniminiailosejai.lt/

Anoniminių lošėjų grupė “Laisvė”
Adresas: Aleksoto g. 3, Kaunas tel. nr.: 8 618 03026
el. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

http://www.anoniminiailosejai.lt/

Anoniminių lošėjų grupė “AL Klaipėda”
Adresas: Rumpiškės g. 6, Klaipėda
Tel. nr. 8 671 78781
El. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

http://www.anoniminiailosejai.lt/

Anoniminių lošėjų grupė “AL Šiauliai”
Adresas: Vilniaus g. 247b, Šiauliai
Tel. nr. 8 618 03026
El. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

http://www.anoniminiailosejai.lt/

Anoniminių lošėjų grupė “AL Panevėžys”
Adresas: Marijonų g. 24, Panevėžys
Tel. nr.: 8 618 03026
El. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

http://www.anoniminiailosejai.lt/

Anoniminių lošėjų grupė “Viltis” Londone
Adresas: 21 the Oval, Bethnal green, London, E2 9 dt.
Tel. nr. +44 744 024 9914
El. paštas: anoniminiailosejai@gmail.com

Daugiau informacijos apie priklausomybes azartiniams lošimams, pagalbos būdus bei specialistų kontaktus galima rasti svetainėje http://www.nebenoriu-losti.lt.

 

Savikontrolės anketa

1. Ar esate kada nors nenuėjęs į darbą/pamokas/paskaitas dėl lošimo?

2. Ar kada nors jautėtės nelaimingas namuose, šeimoje dėl lošimo?

3. Ar lošimas turėjo įtakos Jūsų reputacijai?

4. Ar Jus kada nors graužė sąžinė dėl lošimo?

5. Ar kada nors lošėte vien tam, kad išloštumėte pinigų skoloms apmokėti ir finansinėms problemoms išspręsti?

6. Ar dėl lošimo sumažėjo Jūsų ambicijos bei darbingumas?

7. Ar pralaimėjęs jausdavote neatidėliotiną poreikį vėl lošti ir atsilošti?

8. Ar laimėjęs jausdavote neatidėliotiną poreikį vėl lošti ir išlošti dar daugiau?

9. Ar dažnai lošdavote tol, kol baigdavosi visi pinigai?

10. Ar kada nors teko skolintis pinigų tam, kad galėtumėte lošti?

11. Ar kada nors teko ką nors parduoti tam, kad gautumėte pinigų lošimui?

12. Ar nenoriai leisdavote lošimui skirtus pinigus kitoms, įprastinėms reikmėms?

13. Ar dėl lošimo nustojote rūpintis savimi arba savo šeima, jos gerove?

14. Ar kada nors lošėte ilgiau negu buvote suplanavęs?

15. Ar kada nors lošėte siekdami nusiraminti, atsipalaiduoti, atitolti nuo rūpesčių?

16. Ar kada nors pasielgėte arba svarstėte galimybę pasielgti neteisėtai tam, kad gautumėte pinigų lošimui?

17. Ar dėl lošimo sutriko Jūsų miegas?

18. Ar patirtos nesėkmės, nemalonumai, neigiamos emocijos Jums sukelia neatidėliotiną norą lošti?

19. Ar Jums kada nors kilo potraukis atšvęsti kokią nors savo sėkmę kelių valandų lošimu?

20. Ar kada nors pagalvojote, kad toliau lošdami galite degraduoti, sužlugdyti patys save ar net nusižudyti?

Jei teigiamai atsakėte į septynis ir daugiau klausimų, yra pavojus, jog esate priklausomas nuo azartinių lošimų.

* šaltinis – Anoniminių lošėjų literatūra.

Informacija atnaujinta 2017 m.  kovo 2 d.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.