LT    EN
LPTPaslaugosAdministracinės paslaugos
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Administracinės paslaugos

1-2.Licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimas. Licencijos patikslinimas.

3-4. Licencijos organizuoti didžiąsias loterijas išdavimas. Licencijos patikslinimas.

5-6. Lošimų organizavimo reglamento tvirtinimas, reglamento pakeitimų ir papildymų tvirtinimas.

7-8. Loterijos taisyklių suderinimas, loterijos taisyklių pakeitimų ir papildymų suderinimas.

9. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną išdavimas.

10. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną papildymas.

11. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas.

12.Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) pakeitimas, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas.

13. Leidimas steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą.

14. Leidimo atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo saloną pakeitimas, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje.

15. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus išdavimas.

16. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus papildymas.

17. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas.

18. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas.

19. Leidimo organizuoti nuotolinius lošimus pakeitimas, kai leidime nurodyti nuotolinio lošimo įrenginiai keičiami į kitus nuotolinio lošimo įrenginius.

20-21. Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento, jo pakeitimų ar papildymų patvirtinimas.

22. Asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais žodžiu ir raštu

23. Ne valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduodamų sertifikatų lošimo įrenginiams ir (ar) nuotolinio lošimo įrenginiams pripažinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

24. Lošimo įrenginio, ketinamo eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje, tipo tvirtinimas.

25. Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymas.

26. Prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose teikimas Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui.

Paskelbtų administracinių paslaugų teikimo aprašymai viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.

Valstybės rinkliavų dydžiai už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas administracines paslaugas nuo 2017 m. spalio 10 d. 

I. Licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys:

 1. Azartinių lošimų organizavimas.
 2. Didžiųjų loterijų organizavimas.

II.  Licencijas organizuoti didžiąsias loterijas ir azartinius lošimus bei leidimus atidaryti lošimų organizavimo vietas išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. III. Licencijų rūšys:

 1. Licencija organizuoti didžiąsias loterijas.
 2. Licencija organizuoti stalo lošimus ir lošimus A kategorijos automatais
 3. Licencija organizuoti lošimus B kategorijos automatais.
 4. Licencija organizuoti bingą.
 5. Licencija organizuoti totalizatorių.
 6. Licencija organizuoti lažybas.

Leidimų rūšys:

 1. Leidimai atidaryti lošimo namus (kazino).
 2. Leidimai atidaryti automatų salonus.
 3. Leidimai atidaryti bingo salonus.
 4. Leidimai steigti totalizatoriaus punktus.
 5. Leidimai steigti lažybų punktus.
 6. Leidimai organizuoti nuotolinius lošimus.

IV. Teisės aktai reglamentuojantys didžiųjų loterijų ir azartinių lošimų licencijavimą bei azartinių lošimų organizavimo vietų leidimų išdavimą:

 1. Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas.
 2. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.
 4. Azartinių lošimų licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl azartinių lošimų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
 5.  Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijos patvirtintos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DI-528 „Dėl dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“.
 6. Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašas patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-6 „Dėl totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

V.  Asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos organizuoti didžiąsias loterijas ir lošimus:

 • Lošimus turi teisę organizuoti akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), veikiančios Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka bei gavusios šios veiklos licencijas ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba kai Priežiūros tarnyba patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą.
 • Didžiąsias loterijas turi teisę organizuoti tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas.

VI.  Asmens, teikiančio informaciją apie licencijų organizuoti didžiąsias loterijas ir azartinius lošimus, kontaktai. Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja Ingrida Žaldarienė, tel. (8 5) 233 6246, (8 5) 233 6247, el. p. ingrida.zaldariene@lpt.lt

 

Savo atsiliepimus arba klausimus apie LPT teikiamas administracines paslaugas galite pateikti čia

 

Informacija atnaujinta 2016 m. sausio 21 d.


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.