LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2007 metų I pusmečio veiklos rodikliai

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos

Išmokėjimai

Rezultatas iš lošimų veiklos

Bendroviųskaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalai

I ketvirtis

106.307.484

81.321.394

24.986.091

9

189

II ketvirtis

117.726.092

89.680.533

28.045.558

9

188

Viso 2007 m.:

224.033.576

171.001.927

53.031.649

9

188

 Viso 2006 m.:

169.027.379

127.650.896

41.376.483

8

202

2.

A kategorijos automatai

I ketvirtis

42.551.621

28.054.195

14.497.425

9

962

II ketvirtis

45.395.958

30.728.199

14.667.759

9

972

Viso 2007 m.:

87.947.578

58.782.394

29.165.184

9

972

Viso 2006 m.:

66.700.409

46.035.585

20.664.823

8

978

3.

B kategorijos automatai

I ketvirtis

72.357.642

60.946.300

11.411.342

4

1405

II ketvirtis

72.178.951

60.991.586

11.187.365

4

1589

Viso 2007 m.:

144.536.593

121.937.885

22.598.707

4

1589

Viso 2006m.:

96.497.873

81.696.490

14.801.382

4

1142

4.

Lažybos

I ketvirtis

31.353.011

28.170.696

3.182.315

3

121

II ketvirtis

31.158.690

29.098.523

2.060.167

3

111

Viso 2007 m.:

62.511.701

57.269.219

5.242.482

3

111

Viso 2006 m.:

41.051.815

36.178.669

4.873.147

3

134

5.

Bingo

I ketvirtis

0

0

0

0

0

II ketvirtis

0

0

0

0

0

Viso 2007 m.:

0

0

0

0

0

Viso 2006 m.:

572.609

426.829

145.780

1

1

Iš viso I ketvirtis

252.569.758

198.492.585

54.077.173

14

2556*

Iš viso II ketvirtis

266.459.689

210.498.840

55.960.849

14

2749*

Iš viso už 2007 m.

519.029.447

408.991.425

110.038.022

14

2749*

Iš viso už 2006 m.

373.850.085

291.988.469

81.861.615

13

2322*

* Lošimų įrenginiai be lažybų punktų

Preliminariai lošimus organizuojančios bendrovės 2007 m. sumokėjo:
10,8 – mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio,.


atgal   į viršų   titulinis