LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2007 metų I ketvirčio veiklos rodikliai

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos

Išmokėjimai

Rezultatas iš lošimų veiklos

Bendroviųskaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalai

I ketvirtis

106.307.484

81.321.394

24.986.091

9

189

Viso 2007 m.:

106.307.484

81.321.394

24.986.091

9

189

 Viso 2006 m.:

79.203.279

59.498.399

19.704.881

9

152

2.

A kategorijos automatai

I ketvirtis

42.551.621

28.054.195

14.497.425

9

962

Viso 2007 m.:

42.551.621

28.054.195

14.497.425

9

962

Viso 2006 m.:

33.691.363

23.651.150

10.040.213

9

836

3.

B kategorijos automatai

I ketvirtis

72.357.642

60.946.300

11.411.342

4

1405

Viso 2007 m.:

72.357.642

60.946.300

11.411.342

4

1405

Viso 2006m.:

46.675.763

39.419.281

7.256.482

4

1025

4.

Lažybos

I ketvirtis

31.353.011

28.170.696

3.182.315

3

121

Viso 2007 m.:

31.353.011

28.170.696

3.182.315

3

121

Viso 2006 m.:

18.476.544

15.317.645

3.158.899

3

137

5.

Bingo

I ketvirtis

0

0

0

0

0

Viso 2007 m.:

0

0

0

0

0

Viso 2006 m.:

390.112

296.018

94.094

1

1

 

Iš viso I ketvirtis

252.569.758

198.492.585

54.077.173

14

2556*

Iš viso už 2007 m.

252.569.758

198.492.585

54.077.173

14

2556*

Iš viso už 2006 m.

178.437.061

138.182.493

40.254.569

14

2013*

* Lošimų įrenginiai be lažybų punktų

Preliminariai lošimus organizuojančios bendrovės 2007 m. sumokėjo:
5,4 – mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio.


atgal   į viršų   titulinis