LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2006 metų veiklos rodikliai

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos

Išmokėjimai

Rezultatas iš lošimų veiklos

Bendroviųskaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalai

I ketvirtis

79.203.279

59.498.399

19.704.881

9

152

II ketvirtis

89.824.100

68.152.498

21.671.602

8

202

III ketvirtis

102.927.999

78.772.586

24.155.413

8

168

IV ketvirtis

120.748.582

92.929.042

27.819.540

9

197

Viso 2006 m.:

392.703.959

299.352.524

93.351.435

9

197

Viso 2005 m.:

280.012.478

212.883.230

67.129.249

9

152

2.

 A kategorijos automatai

I ketvirtis

33.691.363

23.651.150

10.040.213

9

836

II ketvirtis

33.009.045

22.384.435

10.624.611

8

978

III ketvirtis

38.621.106

26.158.677

12.462.429

8

872

IV ketvirtis

43.774.609

29.241.053

14.533.556

9

956

Viso 2006 m.:

149.096.124

101.435.315

47.660.808

9

956

Viso 2005 m.:

105.348.149

72.043.254

33.304.895

9

836

3.

B kategorijos automatai

I ketvirtis

46.675.763

39.419.281

7.256.482

4

1025

II ketvirtis

49.822.110

42.277.210

7.544.900

4

1142

III ketvirtis

57.256.575

48.506.866

8.749.708

4

1208

IV ketvirtis

73.133.540

61.312.187

11.821.353

4

1326

Viso 2006m.:

226.887.988

191.515.544

35.372.444

4

1326

Viso 2005m.:

128.148.155

108.221.669

19.926.485

4

862

4.

Lažybos

I ketvirtis

18.476.544

15.317.645

3.158.899

3

137

II ketvirtis

22.575.272

20.861.024

1.714.248

3

134

III ketvirtis

22.745.580

20.940.501

1.805.078

3

129

IV ketvirtis

28.435.812

24.708.296

3.727.517

3

119

Viso 2006 m.:

92.233.208

81.827.466

10.405.742

3

119

Viso 2005 m.:

60.220.520

51.211.498

9.009.022

3

142

5.

Bingo

I ketvirtis

390.112

296.018

94.094

1

1

II ketvirtis

182.497

130.811

51.686

1

1

III ketvirtis

0

0

0

0

0

IV ketvirtis

0

0

0

0

0

Viso 2006 m.:

572.609

426.829

145.780

1

1

Viso 2005 m.:

1.888.549

1.316.358

572.191

1

1

6.

 

Bendrai

Iš viso I ketvirtis

178.437.061

138.182.493

40.254.567

14

2013*

Iš viso II ketvirtis

195.413.024

153.805.976

41.607.047

13

2322*

Iš viso III ketvirtis

221.551.259

174.378.630

47.172.629

13

2248*

Iš viso IV ketvirtis

266.092.544

208.190.578

57.901.966

14

2479*

Iš viso už 2006 m.

861.493.887

674.557.678

186.936.209

14

2479*

Iš viso už 2005 m.

575.617.851

445.676.009

129.941.842

14

1850*

* Lošimų įrenginiai be lažybų punktų
Lošimus organizuojančios bendrovės 2006 m. sumokėjo:
– 19,7 mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio,
– 957 tūkst. Lt valstybės rinkliavų.


atgal   į viršų   titulinis