LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2005 metų veiklos rodikliai

 

          (Lt)

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos

Išmokėti laimėjimai

Rezultatas iš lošimų veiklos

Bendrovių skaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalais ir A kategorijos automatais (kazino) lošimus organizuojančios bendrovės (stalai / A kategorijos automatai)

I ketvirtis

84.038.701

62.024.568

22.014.133

8

131 / 689

II ketvirtis

96.625.426

73.582.734

23.042.692

8

137 / 722

III ketvirtis

101.551.125

75.081.233

26.469.892

8

141 / 772

IV ketvirtis

112.501.954

82.228.535

30.273.419

9

152 / 836

Viso 2005 m.:

394.717.205

292.917.069

101.800.136

9

152 / 836

2004 m. rodikliai

269.625.483

198.146.575

71.478.909

8

123 / 654

2.

B kategorijos automatais lošimus organizuojančios bendrovės

I ketvirtis

23.123.277

19.589.756

3.533.521

3

665

II ketvirtis

26.218.141

22.218.441

3.999.700

3

737

III ketvirtis

28.548.487

24.077.865

4.470.622

3

748

IV ketvirtis

40.901.672

34.345.022

6.556.650

4

862

Viso 2005m.:

118.791.577

100.231.084

18.560.493

4

862

2004 m. rodikliai

54.544.658

45.712.141

8.832.517

3

597

3.

Lažybas organizuojančios bendrovės

I ketvirtis

15.355.352

12.691.925

2.663.427

3

123

II ketvirtis

14.807.988

12.689.640

2.118.348

3

132

III ketvirtis

13.756.967

11.513.807

2.243.159

3

128

IV ketvirtis

18.188.762

15.632.484

2.556.278

3

142

Viso 2005 m.:

62.109.069

52.527.856

9.581.213

3

142

2004 m. rodikliai

49.778.328

42.748.421

7.029.907

3

118

 

Iš viso I ketvirtis

122.517.330

94.306.248

28.211.082

14

1485*

Iš viso II ketvirtis

137.651.554

108.490.814

29.160.740

14

1596*

Iš viso III ketvirtis

143.856.579

110.672.906

33.183.673

14

1661*

Iš viso IV ketvirtis

171.592.388

132.206.041

39.386.347

14

1850*

Iš viso už 2005 m.

575.617.850

445.676.009

129.941.841

14

1850*

2004 m. rodikliai

373.948.469

286.607.137

87.341.332

15

1374*

* Lošimų įrenginiai be lažybų punktų.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis 2005 metais į biudžetą sumokėta:
– 24,6 mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio,
– 714 tūkst. Lt valstybės rinkliavų.


atgal   į viršų   titulinis