LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2005 metų I ketvirčio veiklos rodikliai

(Lt)

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos

Išmokėti laimėjimai

Rezultatas iš lošimų veiklos

Bendrovių
skaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalais ir A kategorijos automatais (kazino) lošimus organizuojančios bendrovės
(stalai / A kategorijos automatai)

 I ketvirtis

83.939.326

61.911.761

22.027.565

8

131 / 689

 Viso 2005 m.:

83.939.326

61.911.761

22.027.565

8

131 / 689

 2004 m. rodikliai

57.073.752

41.960.181

15.113.570

7

100/522

2.

 B kategorijos automatais lošimus organizuojančios bendrovės

 I ketvirtis

23.117.313

19.585.349

3.531.964

3

665

 Viso 2005m.:

23.117.313

19.585.349

3.531.964

3

665

 2004 m. rodikliai

8.546.445

6.912.980

1.633.465

5

363

3.

 Lažybas organizuojančios bendrovės

 I ketvirtis

15.368.884

12.691.883

2.677.001

3

123

 Viso 2005 m.:

15.368.884

12.691.883

2.677.001

3

123

 2004 m. rodikliai

9.619.870

8.103.320

1.516.550

3

61

Iš viso už 2005 m.

122.425.522

94.188.992

28.236.530

14

1485*

2004 m. rodikliai

75.240.067

56.976.481

18.263.585

15

1075*

* Lošimų įrenginiai be lažybų punktų

Preliminariai lošimus organizuojančios bendrovės sumokėjo:
– 3,56 mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio,
– 192 tūkst. Lt valstybės rinkliavų.


atgal   į viršų   titulinis