LPTLošimų organizatoriaiVeiklos ataskaitosLošimų organizatorių 2004 metų veiklos rodikliai

Eil. Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įplaukos, Lt

Išmokėti laimėjimai, Lt

Rezultatas iš lošimų veiklos, Lt

Bendroviųskaičius

Lošimo įrenginių, lažybų punktų skaičius

1.

Lošimų stalais ir A kategorijos automatais (kazino) lošimus organizuojančios bendrovės (stalai / A kategorijos automatai)

I ketvirtis

57.073.752

41.960.181

15.113.570

7

97 / 528

II ketvirtis

63.987.338

46.942 236

17.045 102

8

110 / 626

III ketvirtis

67.937.004

50 494 896

17.442 108

8

108 / 592

IV ketvirtis

80 627 390

58 749 262

21 878 128

8

123/654

Viso 2004 m.:

269 625 483

198 146 575

71.478.909

8

123 / 654

2003 m. rodikliai

161 708 183

121 806 144

39 902 039

7

100/522

2.

B kategorijos automatais lošimus organizuojančios bendrovės

I ketvirtis

8.546.445

6 912 980

1.633.465

5

450

II ketvirtis

11.212.699

9.511 773

1 700 927

3

366

III ketvirtis

13.335.468

11.241.731

2.093.737

3

502

IV ketvirtis

21 450 045

18 045 657

3 404 389

3

597

Viso 2004m.:

54 544 658

45 712 141

8 832 517

4

597

2003 m. rodikliai

7 551 741

6 144 188

1 407 554

3

363

3.

Lažybas organizuojančios bendrovės

I ketvirtis

9.619.870

8.103.320

1.516.550

3

92

II ketvirtis

13.551.310

11.465.450

2.085.860

3

109

III ketvirtis

13.363.141

12.160.304

1.203.837

3

111

IV ketvirtis

13 243 007

11 019 347

2 223 659

3

118

Viso 2004 m.:

49 778 328

42 748 421

7 029 907

3

118

2003 m. rodikliai

7 729 593

5 458 242

2 271 350

3

61

 

Iš viso už 2004 m.

373 948 469

286 607 137

87 341 333

15

1.374*

2003 m. rodikliai

176.989.517

133.408.573

43.580.944

13

985*

* Lošimo įrenginiai be lažybų punktų.

Preliminariai lošimus organizuojančios bendrovės sumokėjo:

– 11,7 mln. Lt azartinių lošimų ir loterijų mokesčio,

– 990 tūkst. Lt valstybės rinkliavų.


atgal   į viršų   titulinis