LT    EN
LPTKorupcijos prevencijaKorupcijos pasireiškimo tikimybė
Versija neįgaliesiems Standartinė versija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Vadovaujantis  Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašu toliau – Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuolat antikorupciniu požiūriu stebi, vertina vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją.

Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 11 punktą.

Veiklos analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Korupcijos rizikos veiksniai finansų ministro patvirtintose veiklos srityse nustatomi analizuojant Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių priimtus, atitinkamas veiklos sritis reglamentuojančius teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus ir vertinant, ar yra laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei sutarčių, turinčių įtakos veiklai, ar priimti visi teisės aktai, būtini įstatymams taikyti, ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir pan., ar ši nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia įgaliojimų valstybės tarnautojams (darbuotojams) veikti savo nuožiūra, ar joje nėra papildomų reikalavimų, ar yra įtvirtinta ir ar funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kt.

Veiklos analizę ir vertinimą kiekvienų metų III ketvirtį atlieka Lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse nustatyti.

 


Paieška

Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius ir spauskite „Ieškoti“

Naujienų prenumerata

Užsisakykite el. naujienas įvesdami el. pašto adresą
Lošia vaikai Nelegalios
lošimo vietos
Būk atsakingas
ir pranešk
Nepralošk savo gyvenimoDauguma šio tinklapio punktų pasiekiame naudojantis dviejų klavišų kombinacija:
Alt ir atitinkama raidė ar skaičius Windows platformoje,
Control ir atitinkama raidė ar skaičius Macintosh platformoje.
Kai kuriose naršyklėse (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

Neigaliujų versijos klavišai:
i – Grįžti į titulinį puslapį
t – Svetainės struktūra (medis)
s – Paieška
l – Perjungti kitą kalbą
m – Rašyti el. laišką
  (c) 2012 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Autorinės teisės saugomos LR įstatymų.
Sprendimas:IVC.